Danh mục

Hotline 0962 194 074 0989 950 123

Đối tác của chúng tôi

Quạt hướng trục ATD201

Mã sản phẩm: 2579727

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm Hướng dẫn sử dụng Nhận xét sản phẩm

 

 

Quạt hướng trục ATD201 đặc trưng bởi cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cánh lớn v.v.. Các loại quạt bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng, được sử dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công nghiệp, cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không chứa dầu, nước và bụi. Các chất khí được sử dụng không nên là loại dễ cháy, không dễ bị ăn mòn

 

Model

Vòng quay (V/p)

Công suất

(kW)

Áp suất

(Pa)

Lưu lượng

(m³/h)

ATD201-4A

1400

0.55

173-118

2685-5000

ATD201-5A

1400

0.75/0.8

159-95

3238-6198

1.5

210-152

3694-7660

910

0.37

86-73

1722-5090

ATD201-6A

1420

2.2

173

14000

910

1.1

180-92

3000-9000

ATD201-7A

1420

3

263-137

14000-22000

960

1.5

120

14000

720

1.1

100

10575

ATD201-8A

1450

4

420-235

9000-25000

960

2.2

278-100

5875-16319

ATD201-9A

1450

5.5

296-210

25000-3500

960

3

248

26000

ATD201-10A

960

4

256

29142

ATD201-12A

960

5.5

260

44731