Danh mục

Hotline 0962 194 074 0989 950 123

Đối tác của chúng tôi

Quạt hướng trục T30 (A-type)

Mã sản phẩm: 2531849

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm Hướng dẫn sử dụng Nhận xét sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Quạt hướng trục T30 (vành đai điều khiển / động cơ điều khiển trực tiếp) 
T30A/C series được dựa trên các loại 30K4-II, đặc trưng bởi cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cánh lớn v.v.. Các loại quạt bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng, được sử dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công nghiệp, cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không chứa dầu, nước và bụi. Các chất khí được sử dụng không nên là loại dễ cháy, không dễ bị ăn mòn với nhiệt độ không cao hơn 50°C.
 
Product Description
T30(belt driven/motor directly driven type) axial fan
T30A/C series are based on the type of 30K4-II and featured by rational structure,low noise ,high efficiency,high blade strength and etc. The series consist of common type and open type ,which are used for ventilation and pipeline compression in industrial pipeline,to supply and exhaust high temperature gas and gases no with oil,water and dust. The gases should be non-flammable,non-corrosive with the temperature no higher than 50°C.
 

20130812160726263.jpg