Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Sản phẩm quạt công nghiệp bảo hành 12 tháng, tính từ ngày hàng hóa xuất xưởng. Mọi vấn đề kỹ thuật gây ra do lỗi của nhà sản xuất sẽ được bảo hành, thời gian phản ứng trong vòng 24 – 48 giờ (không kể ngày nghỉ lễ). Linh kiện 100% có sẵn ở Việt Nam. Ngoại trừ trường hợp khách hàng yêu cầu động cơ ngoại nhập. Nhà sản xuất khuyến cáo thời gian bảo trì là 3- 6 tháng (tùy điều kiện sử dụng),  chi phí bảo trì do bên mua chi trả.